WSPARCIE LEADER+

WSPARCIE LEADER+

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn: „FocusEye Mobilne Studio Fotografii”

– podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fotograficznych mająca na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego mobilne usługi fotograficzne poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz stworzenia jednego miejsca pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.